Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/04 - 2018/04

  År/Månad Förändring Förändring
2017/04 2018/04 2017/04 - 2018/04 2017/04 - 2018/04
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 443 2 491 48 2,0
15-64 2 370 2 410 40 1,7
15-24 233 237 3 1,4
25-34 524 534 9 1,8
35-44 556 578 21 3,9
45-54 602 588 -15 -2,5
55-64 454 474 21 4,6
65-74 73 81 8 11,4
Män 15-74 1 261 1 276 15 1,2
15-64 1 216 1 225 9 0,8
15-24 105 109 4 3,7
25-34 282 287 4 1,5
35-44 301 303 2 0,5
45-54 306 297 -9 -2,9
55-64 221 229 8 3,8
65-74 45 51 6 13,5
Kvinnor 15-74 1 182 1 215 33 2,8
15-64 1 154 1 185 31 2,7
15-24 128 128 -1 -0,4
25-34 242 247 5 2,1
35-44 255 275 20 7,8
45-54 296 290 -6 -2,0
55-64 233 245 12 5,3
65-74 28 30 2 8,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Lukkarinen 029 551 3704, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2018, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/04 - 2018/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/04/tyti_2018_04_2018-05-23_tau_006_sv.html