Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2017/04 - 2018/04

  År/Månad Förändring
2017/04 2018/04 2017/04 - 2018/04
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 59,5 60,4 1,0
15-64 68,6 70,1 1,5
15-24 36,9 38,1 1,2
25-34 74,4 75,5 1,1
35-44 82,6 84,1 1,4
45-54 84,8 84,8 0,0
55-64 61,6 64,8 3,2
65-74 11,2 12,0 0,7
Män 15-74 61,1 61,6 0,5
15-64 69,3 70,1 0,8
15-24 32,3 34,2 1,9
25-34 77,7 78,4 0,6
35-44 87,3 85,9 -1,4
45-54 85,4 85,3 -0,1
55-64 60,9 63,4 2,5
65-74 14,6 15,8 1,2
Kvinnor 15-74 57,8 59,2 1,5
15-64 67,8 70,0 2,2
15-24 41,7 42,1 0,4
25-34 70,8 72,4 1,6
35-44 77,7 82,2 4,5
45-54 84,1 84,2 0,1
55-64 62,3 66,2 3,9
65-74 8,1 8,4 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Lukkarinen 029 551 3704, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2018, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2017/04 - 2018/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/04/tyti_2018_04_2018-05-23_tau_007_sv.html