Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/06 - 2018/06

  År/Månad Förändring
2017/06 2018/06 2017/06 - 2018/06
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 72,5 75,5 3,0
Män 73,5 77,0 3,5
Kvinnor 71,5 74,1 2,6
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,9 6,7 -2,1
Män 9,2 6,9 -2,3
Kvinnor 8,4 6,5 -1,9
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 68,6 69,5 0,9
Män 71,2 72,3 1,0
Kvinnor 66,0 66,7 0,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/06 - 2018/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_001_sv.html