Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/06 - 2018/06

  År/Månad Förändring Förändring
2017/06 2018/06 2017/06 - 2018/06 2017/06 - 2018/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 113 4 122 9 0,2
Arbetskraft totalt 2 823 2 865 42 1,5
- sysselsatta 2 573 2 672 99 3,8
- arbetslösa 250 192 -57 -23,0
Ej i arbetskraften 1 290 1 257 -33 -2,5
Män Befolkning totalt 2 066 2 071 6 0,3
Arbetskraft totalt 1 471 1 497 25 1,7
- sysselsatta 1 335 1 393 58 4,3
- arbetslösa 136 104 -32 -23,8
Ej i arbetskraften 595 575 -20 -3,4
Kvinnor Befolkning totalt 2 048 2 051 3 0,2
Arbetskraft totalt 1 352 1 368 16 1,2
- sysselsatta 1 238 1 279 41 3,3
- arbetslösa 114 89 -25 -22,0
Ej i arbetskraften 696 683 -13 -1,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/06 - 2018/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_002_sv.html