Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2017/06 - 2018/06

  År/Månad Förändring Förändring
2017/06 2018/06 2017/06 - 2018/06 2017/06 - 2018/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 4 113 4 122 9 0,2
15-64 3 452 3 438 -14 -0,4
15-24 628 619 -9 -1,5
25-34 705 707 2 0,2
35-44 676 690 15 2,2
45-54 708 690 -18 -2,5
55-64 735 732 -3 -0,4
65-74 662 685 23 3,5
Män 15-74 2 066 2 071 6 0,3
15-64 1 751 1 745 -5 -0,3
15-24 323 316 -6 -1,9
25-34 364 365 1 0,2
35-44 347 353 7 1,9
45-54 357 349 -8 -2,3
55-64 361 362 2 0,4
65-74 315 326 11 3,5
Kvinnor 15-74 2 048 2 051 3 0,2
15-64 1 701 1 692 -9 -0,5
15-24 306 303 -3 -1,1
25-34 341 342 1 0,3
35-44 329 337 8 2,4
45-54 351 341 -10 -2,8
55-64 374 370 -5 -1,3
65-74 347 359 12 3,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2017/06 - 2018/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_003_sv.html