Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/06 - 2018/06

  År/Månad Förändring Förändring
2017/06 2018/06 2017/06 - 2018/06 2017/06 - 2018/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 573 2 672 99 3,8
15-64 2 502 2 597 95 3,8
15-24 337 375 38 11,3
25-34 545 556 11 1,9
35-44 552 591 39 7,1
45-54 595 592 -3 -0,6
55-64 472 482 10 2,1
65-74 71 76 4 6,3
Män 15-74 1 335 1 393 58 4,3
15-64 1 286 1 343 57 4,4
15-24 170 185 15 8,7
25-34 294 304 10 3,2
35-44 291 310 20 6,9
45-54 301 307 6 2,1
55-64 230 236 6 2,7
65-74 49 50 1 2,3
Kvinnor 15-74 1 238 1 279 41 3,3
15-64 1 216 1 254 38 3,1
15-24 167 190 23 14,0
25-34 251 252 1 0,4
35-44 262 281 19 7,3
45-54 294 285 -10 -3,2
55-64 242 246 4 1,5
65-74 22 26 3 14,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/06 - 2018/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_006_sv.html