Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter Regionförvaltningsverken (RFV) 2017/06 - 2018/06

  År/Månad Förändring Förändring
2017/06 2018/06 2017/06 - 2018/06 2017/06 - 2018/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Regionförvaltningsverken        
Hela landet (inkl. Åland) 2 573 2 672 99 3,8
Södra Finlands RFV 1 130 1 174 44 3,9
Sydvästra Finlands RFV 321 338 16 5,1
Östra Finlands RFV 246 246 0 0,0
Västra och Inre Finlands RFV 563 583 20 3,6
Norra Finlands RFV 222 233 11 4,7
Lapplands RFV 74 82 8 10,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 10. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter Regionförvaltningsverken (RFV) 2017/06 - 2018/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_010_sv.html