Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/II - 2018/II

  År/Kvartal Förändring
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,2 72,6 2,5
Män 71,3 73,3 2,1
Kvinnor 69,0 71,9 2,9
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 9,9 8,2 -1,8
Män 10,1 8,4 -1,7
Kvinnor 9,8 7,9 -1,9
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 67,4 68,0 0,6
Män 69,7 70,0 0,3
Kvinnor 65,0 65,9 0,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/II - 2018/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_019_sv.html