Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/II - 2018/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II 2017/II - 2018/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 111 4 122 11 0,3
Arbetskraft totalt 2 769 2 802 33 1,2
- sysselsatta 2 494 2 573 79 3,2
- arbetslösa 275 229 -46 -16,7
Ej i arbetskraften 1 342 1 320 -22 -1,6
Män Befolkning totalt 2 064 2 071 7 0,3
Arbetskraft totalt 1 439 1 450 11 0,8
- sysselsatta 1 294 1 328 34 2,6
- arbetslösa 145 122 -23 -15,8
Ej i arbetskraften 625 621 -5 -0,7
Kvinnor Befolkning totalt 2 046 2 051 5 0,2
Arbetskraft totalt 1 330 1 352 22 1,6
- sysselsatta 1 200 1 245 45 3,7
- arbetslösa 130 107 -23 -17,8
Ej i arbetskraften 717 699 -17 -2,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/II - 2018/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_020_sv.html