Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/II - 2018/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II 2017/II - 2018/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 494 2 573 79 3,2
15-64 2 424 2 497 74 3,1
15-24 277 299 22 7,8
25-34 533 544 11 2,1
35-44 555 589 34 6,1
45-54 600 590 -10 -1,7
55-64 459 477 17 3,8
65-74 70 75 5 7,1
Män 15-74 1 294 1 328 34 2,6
15-64 1 249 1 281 31 2,5
15-24 137 143 6 4,5
25-34 290 295 5 1,6
35-44 297 310 13 4,5
45-54 303 301 -2 -0,6
55-64 222 232 9 4,1
65-74 45 48 3 6,4
Kvinnor 15-74 1 200 1 245 45 3,7
15-64 1 174 1 217 43 3,6
15-24 140 156 15 10,9
25-34 242 249 7 2,8
35-44 258 279 21 8,0
45-54 297 288 -8 -2,8
55-64 237 245 8 3,5
65-74 26 28 2 8,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/II - 2018/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_024_sv.html