Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/II - 2018/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II 2017/II - 2018/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 494 2 573 79 3,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 101 104 3 3,3
Jordbruk 01 75 76 1 0,8
C Tillverkning 10-33 325 339 13 4,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 42 44 2 4,9
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 49 49 0 0,0
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 46 48 1 2,8
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 56 55 -1 -0,9
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 99 103 4 4,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 33 40 6 18,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 31 24 -6 -21,0
F Byggverksamhet 41-43 189 196 8 4,0
Byggande av hus 41 73 74 1 1,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 96 100 4 4,5
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 290 299 9 3,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 43 47 4 8,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 89 86 -3 -2,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 158 167 8 5,3
H Transport och magasinering 49-53 138 147 10 7,0
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 87 95 8 9,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 53 2 3,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 87 90 3 3,1
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 107 113 5 5,0
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 85 78 -7 -8,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 168 174 7 3,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 63 69 6 9,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 115 116 1 1,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 66 66 1 0,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 119 3 2,9
P Utbildning 85 176 186 10 5,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 411 425 14 3,4
Hälso- och sjukvård 86 189 193 3 1,7
Vård och omsorg med boende 87 91 100 10 10,8
Öppna sociala insatser 88 131 132 1 0,8
R Kultur, nöje och fritid 90-93 68 64 -4 -6,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 85 90 5 6,2
X Näringsgrenen okänd 00 2 8 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/II - 2018/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_028_sv.html