Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/II - 2018/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II 2017/II - 2018/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1017,7 1061,2 43,5 4,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 53,7 55,8 2,1 3,9
Jordbruk 01 41,8 43,5 1,8 4,3
C Tillverkning 10-33 143,9 146,8 2,9 2,0
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,8 17,8 0,0 0,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 21,0 20,8 -0,3 -1,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,4 20,6 0,2 1,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 25,0 24,1 -1,0 -3,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 43,8 46,3 2,5 5,7
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 15,9 17,3 1,4 8,9
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 13,1 9,7 -3,3 -25,6
F Byggverksamhet 41-43 85,7 89,3 3,6 4,2
Byggande av hus 41 31,9 33,6 1,7 5,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 44,4 46,1 1,7 3,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 117,3 123,0 5,8 4,9
Handel samt reparation av motorfordon 45 19,1 22,1 3,0 15,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 39,6 39,3 -0,3 -0,8
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 58,5 61,6 3,0 5,2
H Transport och magasinering 49-53 58,5 63,1 4,5 7,7
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 40,3 43,2 2,9 7,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 18,2 19,8 1,6 8,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 33,5 35,7 2,2 6,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 46,1 47,5 1,4 3,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 34,7 33,0 -1,7 -5,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 69,9 74,2 4,3 6,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 26,3 30,3 4,0 15,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 45,9 46,6 0,8 1,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 25,8 25,2 -0,6 -2,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 46,8 49,3 2,5 5,4
P Utbildning 85 60,6 63,3 2,7 4,4
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 152,7 163,8 11,1 7,2
Hälso- och sjukvård 86 71,5 75,4 3,9 5,4
Vård och omsorg med boende 87 35,0 37,9 2,8 8,1
Öppna sociala insatser 88 46,3 50,6 4,3 9,4
R Kultur, nöje och fritid 90-93 23,2 22,3 -0,9 -4,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 31,3 34,6 3,4 10,7
X Näringsgrenen okänd 00 1,0 3,2 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/II - 2018/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_029_sv.html