Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2017/II - 2018/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II 2017/II - 2018/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 494 2 573 79 3,2
Nyland 817 840 24 2,9
Egentliga Finland 214 226 12 5,8
Satakunta 91 98 8 8,5
Egentliga Tavastland 80 82 2 2,2
Birkaland 228 238 10 4,5
Päijänne-Tavastland 87 86 -1 -1,1
Kymmenedalen 72 72 0 0,3
Södra Karelen 52 53 1 2,7
Södra Savolax 61 62 1 2,4
Norra Savolax 106 107 1 1,1
Norra Karelen 67 68 2 2,4
Mellersta Finland 119 120 1 0,9
Södra Österbotten 87 90 3 3,1
Österbotten 83 87 4 5,4
Mellersta Österbotten 32 29 -2 -7,0
Norra Österbotten 184 190 6 3,1
Kajanaland 28 29 1 3,6
Lappland 73 78 6 7,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2017/II - 2018/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_031_sv.html