Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/II - 2018/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II 2017/II - 2018/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 161 2 236 75 3,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 36 35 -1 -3,0
Jordbruk 01 21 17 -4 -17,0
C Tillverkning 10-33 304 316 12 3,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 38 40 2 4,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 46 46 -0 -1,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 44 46 2 5,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 51 51 -0 -0,2
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 97 99 3 2,8
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 28 34 6 21,0
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 30 24 -7 -21,4
F Byggverksamhet 41-43 142 152 10 7,3
Byggande av hus 41 52 55 3 6,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 72 77 5 7,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 255 261 7 2,6
Handel samt reparation av motorfordon 45 36 40 4 10,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 78 75 -2 -2,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 141 146 5 3,6
H Transport och magasinering 49-53 119 129 9 7,8
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 70 78 7 10,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 49 51 2 3,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 76 80 4 5,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 94 100 6 6,6
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 78 70 -8 -10,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 130 136 6 4,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 56 61 6 10,2
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 102 106 3 3,3
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 58 59 1 1,8
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 119 3 2,9
P Utbildning 85 172 182 10 6,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 391 402 11 2,8
Hälso- och sjukvård 86 175 176 2 0,9
Vård och omsorg med boende 87 90 99 9 9,6
Öppna sociala insatser 88 126 127 1 0,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 52 49 -3 -6,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 63 69 6 8,9
X Näringsgrenen okänd 00 2 7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/II - 2018/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_034_sv.html