Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2017/II - 2018/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II 2017/II - 2018/II
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 860,1 895,3 35,2 4,1
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 17,0 17,1 0,1 0,3
Jordbruk 01 10,2 9,0 -1,1 -11,0
C Tillverkning 10-33 132,5 136,3 3,9 2,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 15,8 15,8 0,0 -0,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,9 19,5 -0,4 -1,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,9 19,7 0,8 4,2
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 22,3 22,2 -0,2 -0,8
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 42,7 44,4 1,7 4,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,8 14,8 2,0 15,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 12,9 9,7 -3,3 -25,2
F Byggverksamhet 41-43 63,4 66,5 3,1 4,9
Byggande av hus 41 22,8 24,4 1,5 6,8
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 32,2 34,0 1,8 5,6
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 99,8 103,5 3,7 3,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 15,2 18,5 3,2 21,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 34,5 34,1 -0,4 -1,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 50,0 50,9 0,9 1,8
H Transport och magasinering 49-53 48,9 52,3 3,4 6,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 31,4 33,2 1,8 5,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,6 19,1 1,6 8,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 26,7 29,0 2,2 8,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 39,8 41,9 2,1 5,2
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 31,3 29,1 -2,2 -7,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 54,6 58,1 3,5 6,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 23,1 26,7 3,6 15,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 39,6 41,7 2,0 5,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 22,0 22,1 0,1 0,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 46,7 49,3 2,5 5,4
P Utbildning 85 58,6 61,6 3,0 5,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 146,4 154,4 8,0 5,5
Hälso- och sjukvård 86 67,0 69,7 2,7 4,1
Vård och omsorg med boende 87 34,6 36,3 1,7 4,9
Öppna sociala insatser 88 44,8 48,3 3,6 8,0
R Kultur, nöje och fritid 90-93 18,3 16,4 -1,9 -10,4
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 22,8 25,5 2,7 12,0
X Näringsgrenen okänd 00 0,8 3,0 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2017/II - 2018/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_035_sv.html