Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2017/II - 2018/II

  År/Kvartal Förändring
2017/II 2018/II 2017/II - 2018/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 9,9 8,2 -1,8
15-64 10,2 8,4 -1,8
15-24 27,4 21,6 -5,8
25-34 9,2 8,3 -0,9
35-44 5,8 4,9 -1,0
45-54 6,3 5,0 -1,3
55-64 8,2 6,9 -1,3
Män 15-74 10,1 8,4 -1,7
15-64 10,4 8,7 -1,7
15-24 27,9 21,8 -6,1
25-34 9,3 9,1 -0,2
35-44 5,2 5,1 -0,1
45-54 7,1 4,7 -2,5
55-64 9,3 8,2 -1,0
Kvinnor 15-74 9,8 7,9 -1,9
15-64 9,9 8,0 -1,9
15-24 26,9 21,4 -5,5
25-34 9,2 7,3 -1,9
35-44 6,5 4,6 -1,9
45-54 5,5 5,3 -0,2
55-64 7,2 5,6 -1,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2018, Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2017/II - 2018/II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/06/tyti_2018_06_2018-07-24_tau_041_sv.html