Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/07 - 2018/07

  År/Månad Förändring
2017/07 2018/07 2017/07 - 2018/07
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 72,0 74,1 2,1
Män 74,6 75,4 0,8
Kvinnor 69,4 72,8 3,4
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,5 6,5 -1,0
Män 7,4 6,5 -0,9
Kvinnor 7,7 6,5 -1,2
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 67,2 68,3 1,1
Män 70,5 70,8 0,3
Kvinnor 63,8 65,7 1,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2018, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/07 - 2018/07 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/07/tyti_2018_07_2018-08-21_tau_001_sv.html