Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/07 - 2018/07

  År/Månad Förändring Förändring
2017/07 2018/07 2017/07 - 2018/07 2017/07 - 2018/07
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 556 2 631 75 2,9
15-64 2 485 2 546 62 2,5
15-24 352 353 1 0,3
25-34 528 542 15 2,8
35-44 547 583 36 6,6
45-54 606 591 -15 -2,5
55-64 452 478 25 5,6
65-74 71 85 14 19,0
Män 15-74 1 350 1 371 21 1,5
15-64 1 306 1 316 10 0,8
15-24 175 174 -1 -0,8
25-34 301 301 0 0,0
35-44 298 312 14 4,9
45-54 308 297 -11 -3,7
55-64 224 233 8 3,7
65-74 44 55 11 25,1
Kvinnor 15-74 1 206 1 260 54 4,5
15-64 1 179 1 230 52 4,4
15-24 177 179 2 1,4
25-34 227 241 15 6,4
35-44 249 271 22 8,7
45-54 298 294 -4 -1,3
55-64 228 245 17 7,4
65-74 27 30 3 9,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2018, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/07 - 2018/07 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/07/tyti_2018_07_2018-08-21_tau_006_sv.html