Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2017/07 - 2018/07

  År/Månad Förändring
2017/07 2018/07 2017/07 - 2018/07
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 62,1 63,8 1,7
15-64 72,0 74,1 2,1
15-24 56,1 57,1 1,0
25-34 74,9 76,7 1,9
35-44 80,9 84,3 3,4
45-54 85,8 85,8 0,0
55-64 61,6 65,3 3,7
65-74 10,7 12,3 1,6
Män 15-74 65,3 66,2 0,8
15-64 74,6 75,4 0,8
15-24 54,6 54,6 0,1
25-34 82,8 82,7 -0,1
35-44 85,8 87,8 2,0
45-54 86,1 85,5 -0,6
55-64 62,0 64,5 2,5
65-74 13,9 16,8 2,9
Kvinnor 15-74 58,9 61,4 2,6
15-64 69,4 72,8 3,4
15-24 57,7 59,8 2,1
25-34 66,4 70,4 4,0
35-44 75,6 80,6 4,9
45-54 85,5 86,2 0,7
55-64 61,2 66,1 4,9
65-74 7,8 8,3 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.08.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2018, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2017/07 - 2018/07 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/07/tyti_2018_07_2018-08-21_tau_007_sv.html