Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/08 - 2018/08

  År/Månad Förändring
2017/08 2018/08 2017/08 - 2018/08
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,5 72,6 2,1
Män 72,0 74,4 2,4
Kvinnor 69,0 70,8 1,8
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,5 6,8 -0,7
Män 6,9 6,3 -0,6
Kvinnor 8,1 7,3 -0,8
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,7 66,8 1,1
Män 67,8 69,0 1,2
Kvinnor 63,5 64,4 0,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Lukkarinen 029 551 3704, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2018, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/08 - 2018/08 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/08/tyti_2018_08_2018-09-25_tau_001_sv.html