Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/12 - 2018/12

  År/Månad Förändring
2017/12 2018/12 2017/12 - 2018/12
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 69,6 72,1 2,5
Män 70,4 73,8 3,4
Kvinnor 68,8 70,3 1,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,4 5,4 -3,0
Män 8,9 5,1 -3,8
Kvinnor 7,9 5,7 -2,2
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,5 65,4 -0,1
Män 67,9 67,8 0,0
Kvinnor 63,0 62,9 -0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/12 - 2018/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_001_sv.html