Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/12 - 2018/12

  År/Månad Förändring Förändring
2017/12 2018/12 2017/12 - 2018/12 2017/12 - 2018/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 119 4 127 8 0,2
Arbetskraft totalt 2 697 2 698 2 0,1
- sysselsatta 2 469 2 553 84 3,4
- arbetslösa 227 146 -82 -36,0
Ej i arbetskraften 1 423 1 429 6 0,4
Män Befolkning totalt 2 069 2 074 5 0,2
Arbetskraft totalt 1 404 1 407 3 0,2
- sysselsatta 1 279 1 335 56 4,4
- arbetslösa 125 72 -53 -42,4
Ej i arbetskraften 665 667 2 0,3
Kvinnor Befolkning totalt 2 050 2 053 3 0,1
Arbetskraft totalt 1 293 1 291 -1 -0,1
- sysselsatta 1 190 1 217 28 2,3
- arbetslösa 103 74 -29 -28,2
Ej i arbetskraften 758 762 4 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/12 - 2018/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_002_sv.html