Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2017/12 - 2018/12

  År/Månad Förändring Förändring
2017/12 2018/12 2017/12 - 2018/12 2017/12 - 2018/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 4 119 4 127 8 0,2
15-64 3 443 3 435 -8 -0,2
15-24 624 617 -7 -1,1
25-34 705 707 2 0,2
35-44 682 698 16 2,3
45-54 699 682 -17 -2,4
55-64 733 731 -2 -0,3
65-74 676 692 16 2,4
Män 15-74 2 069 2 074 5 0,2
15-64 1 748 1 745 -3 -0,2
15-24 319 317 -1 -0,4
25-34 364 363 -1 -0,3
35-44 351 357 6 1,7
45-54 354 345 -9 -2,6
55-64 360 363 3 0,8
65-74 321 329 8 2,5
Kvinnor 15-74 2 050 2 053 3 0,1
15-64 1 695 1 690 -5 -0,3
15-24 305 300 -5 -1,7
25-34 341 344 3 0,9
35-44 331 341 10 3,0
45-54 345 337 -8 -2,3
55-64 373 368 -5 -1,3
65-74 355 363 8 2,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 3. Befolkning efter kön och ålder 2017/12 - 2018/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_003_sv.html