Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/12 - 2018/12

  År/Månad Förändring Förändring
2017/12 2018/12 2017/12 - 2018/12 2017/12 - 2018/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 469 2 553 84 3,4
15-64 2 396 2 475 78 3,3
15-24 249 246 -3 -1,2
25-34 527 556 29 5,5
35-44 574 605 31 5,4
45-54 583 581 -2 -0,3
55-64 464 487 24 5,1
65-74 73 78 5 7,3
Män 15-74 1 279 1 335 56 4,4
15-64 1 231 1 288 57 4,6
15-24 113 120 7 5,9
25-34 290 311 21 7,2
35-44 301 323 22 7,2
45-54 297 294 -3 -0,9
55-64 230 240 10 4,4
65-74 48 48 0 -1,0
Kvinnor 15-74 1 190 1 217 28 2,3
15-64 1 165 1 187 22 1,9
15-24 136 126 -10 -7,2
25-34 237 245 8 3,4
35-44 273 282 9 3,4
45-54 286 287 1 0,3
55-64 234 247 13 5,7
65-74 25 30 6 23,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/12 - 2018/12 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_006_sv.html