Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/IV - 2018/IV

  År/Kvartal Förändring
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,0 71,7 1,7
Män 71,0 72,8 1,8
Kvinnor 69,0 70,6 1,6
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,6 6,0 -1,6
Män 8,0 6,4 -1,7
Kvinnor 7,1 5,6 -1,6
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,3 65,5 0,2
Män 67,7 67,8 0,1
Kvinnor 62,9 63,1 0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2017/IV - 2018/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_019_sv.html