Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/IV - 2018/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 119 4 127 8 0,2
Arbetskraft totalt 2 690 2 702 12 0,4
- sysselsatta 2 486 2 541 55 2,2
- arbetslösa 205 162 -43 -21,1
Ej i arbetskraften 1 429 1 424 -4 -0,3
Män Befolkning totalt 2 069 2 074 5 0,2
Arbetskraft totalt 1 400 1 406 6 0,4
- sysselsatta 1 288 1 317 29 2,3
- arbetslösa 113 89 -23 -20,6
Ej i arbetskraften 669 668 -1 -0,1
Kvinnor Befolkning totalt 2 050 2 053 3 0,1
Arbetskraft totalt 1 290 1 296 6 0,4
- sysselsatta 1 198 1 224 26 2,1
- arbetslösa 92 72 -20 -21,7
Ej i arbetskraften 760 757 -3 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 20. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2017/IV - 2018/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_020_sv.html