Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/IV - 2018/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 486 2 541 55 2,2
15-64 2 412 2 463 52 2,1
15-24 244 239 -5 -2,2
25-34 529 550 21 4,0
35-44 574 599 25 4,4
45-54 598 594 -4 -0,7
55-64 467 482 15 3,2
65-74 74 77 3 4,6
Män 15-74 1 288 1 317 29 2,3
15-64 1 241 1 270 29 2,3
15-24 117 115 -2 -1,6
25-34 291 303 12 4,2
35-44 304 318 14 4,7
45-54 301 300 -1 -0,3
55-64 229 234 5 2,2
65-74 46 47 1 1,5
Kvinnor 15-74 1 198 1 224 26 2,1
15-64 1 170 1 193 23 2,0
15-24 127 124 -3 -2,7
25-34 238 247 9 3,7
35-44 271 282 11 4,1
45-54 297 294 -4 -1,2
55-64 237 247 10 4,2
65-74 28 30 3 9,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2017/IV - 2018/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_024_sv.html