Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2017/IV - 2018/IV

  År/Kvartal Förändring
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 60,3 61,6 1,2
15-64 70,0 71,7 1,7
15-24 39,1 38,7 -0,4
25-34 75,0 77,8 2,8
35-44 84,3 86,0 1,7
45-54 85,4 86,8 1,5
55-64 63,7 65,9 2,3
65-74 11,0 11,2 0,2
Män 15-74 62,2 63,5 1,3
15-64 71,0 72,8 1,8
15-24 36,5 36,2 -0,3
25-34 80,1 83,4 3,3
35-44 86,8 88,9 2,1
45-54 84,9 86,7 1,8
55-64 63,4 64,8 1,3
65-74 14,5 14,3 -0,2
Kvinnor 15-74 58,4 59,6 1,2
15-64 69,0 70,6 1,6
15-24 41,9 41,3 -0,6
25-34 69,6 71,9 2,3
35-44 81,6 82,9 1,3
45-54 85,8 87,0 1,2
55-64 63,9 67,0 3,1
65-74 7,8 8,4 0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2017/IV - 2018/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_025_sv.html