Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 486 2 541 55 2,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 96 98 2 2,3
Jordbruk 01 68 68 -0 -0,3
C Tillverkning 10-33 328 336 8 2,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 45 47 2 5,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 45 50 5 11,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 47 46 -1 -2,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 53 56 4 6,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 104 103 -1 -1,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 35 34 -1 -1,8
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 28 24 -4 -12,8
F Byggverksamhet 41-43 190 199 9 4,9
Byggande av hus 41 70 73 3 4,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 99 106 6 6,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 279 285 6 2,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 44 47 4 9,0
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 80 90 10 12,9
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 155 148 -8 -5,0
H Transport och magasinering 49-53 143 143 0 0,1
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 91 91 -0 -0,1
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 52 0 0,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 81 87 6 7,0
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 106 118 12 11,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 75 75 1 0,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 177 185 8 4,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 67 75 8 12,0
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 108 109 2 1,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 61 63 2 3,9
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 114 -2 -1,9
P Utbildning 85 190 189 -1 -0,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 408 416 8 2,0
Hälso- och sjukvård 86 188 186 -2 -1,0
Vård och omsorg med boende 87 85 94 9 11,0
Öppna sociala insatser 88 135 136 1 0,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 67 68 1 1,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 90 87 -3 -3,4
X Näringsgrenen okänd 00 6 7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 28. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_028_sv.html