Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 1038,0 1062,8 24,8 2,4
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 45,8 45,3 -0,4 -0,9
Jordbruk 01 33,2 32,7 -0,5 -1,4
C Tillverkning 10-33 146,5 148,3 1,7 1,2
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 18,6 20,2 1,6 8,5
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,5 21,8 2,3 11,6
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 20,7 19,3 -1,3 -6,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 23,4 25,2 1,8 7,7
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 48,6 47,5 -1,1 -2,3
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 15,7 14,3 -1,5 -9,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 12,7 10,8 -1,9 -14,6
F Byggverksamhet 41-43 86,6 92,3 5,7 6,6
Byggande av hus 41 31,6 33,3 1,7 5,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 45,9 50,2 4,3 9,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 115,3 119,9 4,6 4,0
Handel samt reparation av motorfordon 45 20,4 22,1 1,8 8,7
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 36,4 42,1 5,7 15,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 58,6 55,7 -2,9 -4,9
H Transport och magasinering 49-53 62,7 63,6 0,9 1,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 43,0 43,0 0,0 0,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,8 20,6 0,9 4,5
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 30,0 34,9 4,9 16,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 46,0 52,4 6,4 13,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 31,6 32,7 1,2 3,7
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 75,6 76,2 0,6 0,8
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 28,8 31,7 3,0 10,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 43,5 45,4 1,9 4,4
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 24,1 24,9 0,8 3,2
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 49,0 47,1 -1,9 -3,9
P Utbildning 85 71,6 69,6 -2,0 -2,8
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 161,4 165,2 3,8 2,3
Hälso- och sjukvård 86 75,7 73,7 -2,1 -2,7
Vård och omsorg med boende 87 34,7 39,6 4,9 14,0
Öppna sociala insatser 88 51,0 51,9 1,0 1,9
R Kultur, nöje och fritid 90-93 23,6 23,3 -0,3 -1,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 33,6 32,4 -1,3 -3,7
X Näringsgrenen okänd 00 2,4 3,4 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 29. Arbetade timmar för sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_029_sv.html