Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2017/IV - 2018/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 486 2 541 55 2,2
Nyland 834 840 6 0,7
Egentliga Finland 215 225 10 4,7
Satakunta 91 98 6 7,1
Egentliga Tavastland 78 79 2 2,0
Birkaland 226 232 6 2,8
Päijänne-Tavastland 82 90 9 10,8
Kymmenedalen 71 70 -1 -1,9
Södra Karelen 52 54 1 2,5
Södra Savolax 58 59 1 0,9
Norra Savolax 107 106 -1 -0,6
Norra Karelen 63 69 6 9,8
Mellersta Finland 116 117 1 1,0
Södra Österbotten 84 86 2 2,3
Österbotten 81 83 2 2,9
Mellersta Österbotten 32 30 -2 -5,5
Norra Österbotten 180 185 5 2,7
Kajanaland 29 28 -2 -5,9
Lappland 72 76 4 4,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2017/IV - 2018/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_031_sv.html