Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 172 2 205 33 1,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 35 34 -1 -2,3
Jordbruk 01 17 13 -3 -20,0
C Tillverkning 10-33 307 315 8 2,6
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 40 43 3 7,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 42 46 4 10,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 45 -1 -1,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 50 53 3 6,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 102 101 -2 -1,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 28 28 -0 -1,3
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 23 -4 -14,6
F Byggverksamhet 41-43 149 155 6 3,9
Byggande av hus 41 53 56 3 4,8
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 78 81 3 4,4
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 248 253 4 1,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 37 40 3 8,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 73 81 7 9,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 138 132 -6 -4,2
H Transport och magasinering 49-53 125 126 2 1,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 75 76 1 1,3
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 50 51 1 1,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 74 77 3 3,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 94 106 12 12,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 68 68 -0 -0,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 133 139 6 4,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 58 64 6 10,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 95 96 1 0,9
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 54 56 2 3,4
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 114 -2 -1,9
P Utbildning 85 186 184 -2 -1,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 389 392 3 0,7
Hälso- och sjukvård 86 174 168 -6 -3,2
Vård och omsorg med boende 87 84 93 9 10,7
Öppna sociala insatser 88 131 131 -1 -0,4
R Kultur, nöje och fritid 90-93 50 53 3 5,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 69 64 -5 -7,4
X Näringsgrenen okänd 00 5 6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_034_sv.html