Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 894,4 910,3 15,9 1,8
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 16,5 16,0 -0,5 -2,9
Jordbruk 01 8,0 7,2 -0,8 -10,3
C Tillverkning 10-33 136,8 138,7 1,9 1,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 16,6 18,4 1,8 11,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 18,4 20,3 1,9 10,2
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 19,9 18,7 -1,2 -5,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 21,5 23,5 2,0 9,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 47,4 46,2 -1,2 -2,5
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 13,0 11,5 -1,5 -11,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 12,5 10,4 -2,1 -16,9
F Byggverksamhet 41-43 67,9 71,0 3,1 4,6
Byggande av hus 41 24,8 25,4 0,6 2,4
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 34,9 37,7 2,8 8,0
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 99,7 103,2 3,5 3,5
Handel samt reparation av motorfordon 45 17,0 18,4 1,5 8,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 32,9 37,6 4,7 14,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 49,9 47,2 -2,7 -5,3
H Transport och magasinering 49-53 52,6 55,0 2,4 4,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 33,5 35,0 1,5 4,4
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 19,1 20,0 0,9 4,6
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 26,3 30,3 4,0 15,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 40,1 47,3 7,1 17,8
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 28,7 29,1 0,4 1,5
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 58,1 57,5 -0,6 -1,0
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 25,4 26,8 1,4 5,5
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 37,5 38,8 1,3 3,3
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 20,6 21,4 0,8 3,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 48,7 47,0 -1,6 -3,4
P Utbildning 85 69,6 67,4 -2,2 -3,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 154,4 155,2 0,8 0,5
Hälso- och sjukvård 86 71,1 67,1 -4,0 -5,6
Vård och omsorg med boende 87 33,7 38,3 4,6 13,5
Öppna sociala insatser 88 49,5 49,7 0,2 0,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 17,9 17,6 -0,3 -1,5
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 24,9 22,8 -2,1 -8,5
X Näringsgrenen okänd 00 2,3 3,1 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_035_sv.html