Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2017/IV - 2018/IV, 15-74-åringar, %

  År/Kvartal Förändring
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Anställningsförhållande      
Löntagare totalt 100,0 100,0 0,0
- fortlöpande heltidsarbete 38,3 39,7 1,5
- fortlöpande deltidsarbete 14,2 13,6 -0,6
- heltidsarbete för viss tid 31,3 29,9 -1,4
- deltidsarbete för viss tid 16,2 16,7 0,5
Visstidsarbete totalt 47,5 46,6 -0,8
Deltidsarbete totalt 30,5 30,3 -0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 39. Anställningsförhållanden på mindre än ett år efter typ av löntagaranställning 2017/IV - 2018/IV, 15-74-åringar, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_039_sv.html