Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2017/IV - 2018/IV

  År/Kvartal Förändring
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 7,6 6,0 -1,6
15-64 7,8 6,1 -1,7
15-24 14,3 12,2 -2,1
25-34 8,7 6,3 -2,3
35-44 5,8 4,7 -1,1
45-54 5,8 4,6 -1,2
55-64 7,9 6,2 -1,7
Män 15-74 8,0 6,4 -1,7
15-64 8,2 6,5 -1,7
15-24 15,7 14,0 -1,7
25-34 8,8 6,3 -2,5
35-44 5,7 4,9 -0,8
45-54 6,7 4,6 -2,0
55-64 8,7 7,4 -1,3
Kvinnor 15-74 7,1 5,6 -1,6
15-64 7,3 5,6 -1,6
15-24 12,9 10,4 -2,5
25-34 8,5 6,3 -2,1
35-44 6,0 4,5 -1,5
45-54 4,9 4,6 -0,3
55-64 7,1 5,0 -2,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 41. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2017/IV - 2018/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_041_sv.html