Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016 - 2018

  År Förändring
2016 2017 2018 2017/2018
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön        
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 68,7 69,6 71,7 2,1
Män 69,8 70,7 72,7 2,0
Kvinnor 67,6 68,5 70,6 2,1
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,8 8,6 7,4 -1,3
Män 9,0 8,9 7,4 -1,5
Kvinnor 8,6 8,4 7,3 -1,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,3 65,8 66,5 0,7
Män 67,5 68,1 68,6 0,5
Kvinnor 63,1 63,5 64,3 0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 44. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2016 - 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_044_sv.html