Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016 - 2018

  År Förändring Förändring
2016 2017 2018 2017/2018 2017/2018
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning          
Båda könen Befolkning totalt 4 109 4 114 4 124 10 0,3
Arbetskraft totalt 2 685 2 707 2 742 35 1,3
- sysselsatta 2 448 2 473 2 540 67 2,7
- arbetslösa 237 234 202 -32 -13,7
Ej i arbetskraften 1 424 1 407 1 382 -24 -1,7
Män Befolkning totalt 2 061 2 066 2 072 6 0,3
Arbetskraft totalt 1 392 1 407 1 422 15 1,1
- sysselsatta 1 267 1 282 1 317 35 2,7
- arbetslösa 126 125 106 -19 -15,5
Ej i arbetskraften 669 659 650 -9 -1,3
Kvinnor Befolkning totalt 2 047 2 048 2 052 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 293 1 300 1 319 19 1,5
- sysselsatta 1 182 1 191 1 223 32 2,7
- arbetslösa 111 109 96 -13 -11,7
Ej i arbetskraften 755 748 732 -15 -2,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 45. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016 - 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_045_sv.html