Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2015 - 2017

  År Förändring Förändring
2015 2016 2017 2016/2017 2016/2017
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Utbildningsnivå          
Båda könen Totalt 2 437 2 448 2 473 25 1,0
Utbildning på andra stadiet (3,4) 1 098 1 103 1 097 -6 -0,5
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 1 057 1 064 1 102 39 3,6
- lägsta högre nivå (5) 293 282 273 -9 -3,2
- lägre högskolenivå (6) 382 399 423 24 6,0
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 382 383 407 24 6,2
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 282 282 274 -8 -2,7
Män Totalt 1 249 1 267 1 282 16 1,2
Utbildning på andra stadiet (3,4) 607 620 623 4 0,6
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 461 466 479 13 2,8
- lägsta högre nivå (5) 112 109 105 -4 -3,3
- lägre högskolenivå (6) 174 181 191 10 5,4
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 175 176 183 7 3,9
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 180 181 180 -1 -0,6
Kvinnor Totalt 1 188 1 182 1 191 9 0,8
Utbildning på andra stadiet (3,4) 491 483 473 -10 -2,0
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 595 598 623 26 4,3
- lägsta högre nivå (5) 181 173 168 -5 -3,1
- lägre högskolenivå (6) 207 218 232 14 6,5
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 207 207 224 17 8,1
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 102 101 94 -7 -6,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 47. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå 2015 - 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_047_sv.html