Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016 - 2018

  År Förändring Förändring
2016 2017 2018 2017/2018 2017/2018
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 2 448 2 473 2 540 67 2,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 101 99 101 2 2,1
Jordbruk 01 71 71 72 1 1,2
C Tillverkning 10-33 327 326 337 11 3,4
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 45 43 47 3 7,8
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 50 45 49 4 9,7
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 47 46 48 2 3,5
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 54 55 55 0 -0,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 101 103 104 1 1,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 30 34 35 1 2,1
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 29 29 24 -4 -15,5
F Byggverksamhet 41-43 178 187 198 11 5,9
Byggande av hus 41 68 70 73 4 5,3
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 95 97 104 7 7,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 290 282 292 11 3,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 41 43 47 4 9,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 89 84 87 3 3,1
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 161 155 159 4 2,5
H Transport och magasinering 49-53 141 139 143 3 2,2
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 90 89 91 2 1,9
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 51 50 52 1 2,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 85 85 86 1 1,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 101 106 114 9 8,4
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 75 81 77 -4 -5,0
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 163 172 179 8 4,6
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 61 63 71 7 11,8
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 109 112 112 0 0,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 64 64 65 1 1,6
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 111 115 116 1 0,4
P Utbildning 85 173 181 184 3 1,6
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 409 404 417 13 3,2
Hälso- och sjukvård 86 190 187 189 2 1,1
Vård och omsorg med boende 87 91 87 96 9 10,1
Öppna sociala insatser 88 128 131 133 2 1,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 63 66 65 -1 -1,7
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 85 87 88 1 1,3
X Näringsgrenen okänd 00 8 5 7 2 51,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 48. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016 - 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_048_sv.html