Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 49. Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2016 - 2018, 15-74-åringar

  År Förändring Förändring
2016 2017 2018 2017/2018 2017/2018
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 4011,6 4040,4 4132,7 92,2 2,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 199,4 195,8 198,2 2,3 1,2
Jordbruk 01 149,5 146,7 148,7 2,0 1,4
C Tillverkning 10-33 565,1 571,1 580,6 9,5 1,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 75,8 72,7 77,3 4,6 6,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 85,7 77,8 84,1 6,3 8,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 80,4 79,8 79,9 0,1 0,1
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 95,3 96,8 97,4 0,6 0,6
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 174,6 182,4 182,1 -0,3 -0,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 53,4 61,5 59,8 -1,6 -2,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 49,0 49,9 40,9 -9,0 -18,1
F Byggverksamhet 41-43 328,8 339,6 359,4 19,7 5,8
Byggande av hus 41 123,6 123,2 131,8 8,6 7,0
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 177,5 180,2 190,8 10,6 5,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 471,2 457,1 474,0 16,9 3,7
Handel samt reparation av motorfordon 45 73,0 78,8 88,1 9,3 11,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 157,3 149,0 152,9 3,9 2,6
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 240,9 229,3 233,0 3,7 1,6
H Transport och magasinering 49-53 246,9 239,5 245,8 6,3 2,6
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 168,2 164,0 167,3 3,3 2,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 78,8 75,5 78,5 3,0 4,0
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 131,1 126,4 132,0 5,6 4,4
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 172,0 179,3 191,9 12,7 7,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 125,6 132,8 126,7 -6,2 -4,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 270,8 286,1 291,4 5,3 1,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 102,1 105,2 116,8 11,7 11,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 172,3 178,7 176,4 -2,3 -1,3
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 99,8 100,2 100,1 -0,1 -0,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 184,4 188,7 186,7 -1,9 -1,0
P Utbildning 85 242,5 255,5 256,8 1,3 0,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 624,1 614,8 640,8 26,0 4,2
Hälso- och sjukvård 86 289,3 286,6 291,3 4,7 1,6
Vård och omsorg med boende 87 144,3 139,2 151,7 12,4 8,9
Öppna sociala insatser 88 190,5 188,9 197,8 8,9 4,7
R Kultur, nöje och fritid 90-93 89,2 90,7 88,6 -2,1 -2,3
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 126,6 126,0 129,9 3,8 3,1
X Näringsgrenen okänd 00 12,5 8,5 12,7 4,2 49,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 49. Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2016 - 2018, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_049_sv.html