Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2016 - 2018

  År Förändring Förändring
2016 2017 2018 2017/2018 2017/2018
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsgivarsektor          
Båda könen Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 2 448 2 473 2 540 67 2,7
Privat sektor 1 783 1 794 1 862 68 3,8
Offentlig sektor 657 674 673 -1 -0,2
- staten 129 141 140 -1 -0,7
- kommuner 528 533 532 0 -0,1
Män Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 267 1 282 1 317 34 2,7
Privat sektor 1 080 1 087 1 121 34 3,1
Offentlig sektor 183 193 193 0 0,1
- staten 65 68 69 1 1,6
- kommuner 118 125 124 -1 -0,7
Kvinnor Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 182 1 191 1 223 32 2,7
Privat sektor 703 707 741 34 4,8
Offentlig sektor 474 481 479 -2 -0,3
- staten 64 73 71 -2 -2,8
- kommuner 411 408 408 0 0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2016 - 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_050_sv.html