Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 51. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2016 - 2018

  År Förändring Förändring
2016 2017 2018 2017/2018 2017/2018
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap          
Hela landet 2 448 2 473 2 540 67 2,7
Nyland 808 816 839 23 2,9
Egentliga Finland 209 213 224 10 4,9
Satakunta 93 92 96 4 4,5
Egentliga Tavastland 75 79 79 0 -0,6
Birkaland 219 225 233 8 3,7
Päijänne-Tavastland 88 85 88 2 2,5
Kymmenedalen 69 70 71 1 1,4
Södra Karelen 53 52 54 2 4,7
Södra Savolax 60 59 60 0 0,8
Norra Savolax 105 106 106 0 -0,2
Norra Karelen 64 65 68 4 5,5
Mellersta Finland 114 116 118 2 2,0
Södra Österbotten 84 84 87 3 3,8
Österbotten 85 82 84 2 1,9
Mellersta Österbotten 31 31 30 -1 -4,0
Norra Österbotten 172 180 184 3 1,7
Kajanaland 29 29 28 -1 -3,0
Lappland 76 73 76 4 5,1
Åland 16 16 15 0 -1,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 51. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2016 - 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_051_sv.html