Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 52. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön 2016 - 2018

  År Förändring Förändring
2016 2017 2018 2017/2018 2017/2018
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Anställningsförhållande          
Båda könen Löntagare totalt 2 105 2 147 2 204 57 2,7
- fortlöpande heltidsarbete 1 545 1 571 1 608 37 2,3
- fortlöpande deltidsarbete 227 232 234 2 1,0
- heltidsarbete för viss tid 239 245 252 8 3,1
- deltidsarbete för viss tid 94 100 110 10 10,3
Visstidsarbete totalt 333 345 363 18 5,2
Deltidsarbete totalt 321 332 344 13 3,8
Män Löntagare totalt 1 034 1 064 1 094 30 2,8
- fortlöpande heltidsarbete 830 855 875 20 2,4
- fortlöpande deltidsarbete 69 68 72 4 5,7
- heltidsarbete för viss tid 101 105 109 4 4,3
- deltidsarbete för viss tid 34 36 38 1 3,9
Visstidsarbete totalt 136 141 147 6 4,2
Deltidsarbete totalt 103 104 110 5 5,1
Kvinnor Löntagare totalt 1 071 1 083 1 110 27 2,5
- fortlöpande heltidsarbete 715 716 732 17 2,3
- fortlöpande deltidsarbete 159 164 162 -2 -1,0
- heltidsarbete för viss tid 137 140 143 3 2,2
- deltidsarbete för viss tid 60 64 73 9 14,0
Visstidsarbete totalt 197 204 216 12 5,9
Deltidsarbete totalt 219 227 235 7 3,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 52. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön 2016 - 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_052_sv.html