Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016 - 2018

  År Förändring
2016 2017 2018 2017/2018
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 8,8 8,6 7,4 -1,3
15-64 9,0 8,8 7,5 -1,3
15-24 20,1 20,1 17,0 -3,1
25-34 8,6 8,7 7,8 -0,9
35-44 6,7 6,3 5,1 -1,2
45-54 7,0 6,4 5,3 -1,1
55-64 7,5 7,8 6,9 -0,9
Män 15-74 9,0 8,9 7,4 -1,5
15-64 9,3 9,1 7,6 -1,5
15-24 21,8 20,9 17,3 -3,7
25-34 8,4 8,8 7,7 -1,1
35-44 6,5 6,0 5,1 -0,9
45-54 7,5 7,0 5,3 -1,7
55-64 8,2 8,7 7,8 -0,9
Kvinnor 15-74 8,6 8,4 7,3 -1,1
15-64 8,7 8,5 7,4 -1,1
15-24 18,6 19,3 16,8 -2,5
25-34 8,9 8,6 7,9 -0,7
35-44 7,0 6,5 5,1 -1,5
45-54 6,5 5,8 5,4 -0,4
55-64 6,9 7,0 6,0 -1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 53. Relativt arbetslöshetstal efter kön och ålder 2016 - 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_053_sv.html