Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2016 - 2018, 15-74-åringar

  År Förändring
2016 2017 2018 2017/2018
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 8,8 8,6 7,4 -1,3
Nyland 7,4 7,7 6,9 -0,8
Egentliga Finland 9,6 8,7 6,9 -1,8
Satakunta 9,5 8,7 6,0 -2,7
Egentliga Tavastland 6,6 7,2 6,5 -0,6
Birkaland 10,8 10,5 9,0 -1,5
Päijänne-Tavastland 8,2 7,4 7,5 0,1
Kymmenedalen 11,5 10,4 9,1 -1,3
Södra Karelen 8,7 9,0 8,2 -0,8
Södra Savolax 10,1 11,2 8,6 -2,6
Norra Savolax 9,3 8,3 7,7 -0,7
Norra Karelen 14,4 11,8 8,9 -3,0
Mellersta Finland 10,6 10,6 8,9 -1,7
Södra Österbotten 7,8 7,2 4,4 -2,7
Österbotten 5,2 7,1 4,9 -2,2
Mellersta Österbotten 5,1 5,5 6,7 1,2
Norra Österbotten 9,8 8,8 7,3 -1,4
Kajanaland 10,4 12,4 10,8 -1,6
Lappland 10,7 10,5 8,9 -1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2016 - 2018, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_054_sv.html