Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2015 - 2017, 15-74-åringar

  År Förändring
2015 2016 2017 2016/2017
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Utbildningsnivå        
Båda könen Totalt 9,4 8,8 8,6 -0,2
Utbildning på andra stadiet (3,4) 10,6 9,6 9,6 0,1
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 6,0 5,9 5,3 -0,5
- lägsta högre nivå (5) 5,2 5,3 5,3 0,0
- lägre högskolenivå (6) 6,8 6,4 5,5 -1,0
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 5,7 5,8 5,3 -0,5
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 16,2 16,0 16,7 0,6
Män Totalt 9,9 9,0 8,9 -0,2
Utbildning på andra stadiet (3,4) 10,8 9,9 9,7 -0,2
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 6,5 6,0 5,3 -0,7
- lägsta högre nivå (5) 5,8 5,7 5,1 -0,6
- lägre högskolenivå (6) 7,6 6,9 6,1 -0,8
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 5,8 5,2 4,7 -0,6
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 14,7 13,5 14,6 1,2
Kvinnor Totalt 8,8 8,6 8,4 -0,2
Utbildning på andra stadiet (3,4) 10,3 9,1 9,5 0,4
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 5,6 5,8 5,3 -0,4
- lägsta högre nivå (5) 4,9 5,0 5,4 0,4
- lägre högskolenivå (6) 6,1 6,0 4,9 -1,1
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 5,6 6,2 5,7 -0,5
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 18,9 20,3 20,3 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2018, Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2015 - 2017, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_055_sv.html