Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/03 - 2019/03

  År/Månad Förändring
2018/03 2019/03 2018/03 - 2019/03
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,0 71,8 1,8
Män 70,6 72,4 1,7
Kvinnor 69,3 71,2 1,9
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,8 7,0 -1,8
Män 9,2 8,2 -1,0
Kvinnor 8,4 5,7 -2,7
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,9 66,1 0,2
Män 68,0 68,9 0,8
Kvinnor 63,7 63,3 -0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2018/03 - 2019/03 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_001_sv.html