Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2018/03 - 2019/03

  År/Månad Förändring Förändring
2018/03 2019/03 2018/03 - 2019/03 2018/03 - 2019/03
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 122 4 128 6 0,1
Arbetskraft totalt 2 716 2 729 13 0,5
- sysselsatta 2 476 2 538 61 2,5
- arbetslösa 240 191 -49 -20,2
Ej i arbetskraften 1 405 1 399 -7 -0,5
Män Befolkning totalt 2 071 2 075 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 409 1 429 20 1,4
- sysselsatta 1 279 1 311 32 2,5
- arbetslösa 130 117 -12 -9,4
Ej i arbetskraften 662 646 -16 -2,4
Kvinnor Befolkning totalt 2 051 2 053 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 307 1 300 -7 -0,5
- sysselsatta 1 197 1 226 29 2,4
- arbetslösa 110 74 -36 -32,9
Ej i arbetskraften 743 752 9 1,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2018/03 - 2019/03 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_002_sv.html