Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/03 - 2019/03

  År/Månad Förändring Förändring
2018/03 2019/03 2018/03 - 2019/03 2018/03 - 2019/03
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 476 2 538 61 2,5
15-64 2 408 2 465 57 2,4
15-24 232 252 20 8,5
25-34 532 549 16 3,1
35-44 571 592 22 3,8
45-54 588 581 -7 -1,2
55-64 485 491 6 1,2
65-74 68 72 5 6,7
Män 15-74 1 279 1 311 32 2,5
15-64 1 234 1 262 28 2,3
15-24 112 122 10 8,5
25-34 288 300 11 4,0
35-44 301 320 18 6,1
45-54 298 290 -9 -2,9
55-64 234 231 -3 -1,1
65-74 45 49 4 9,3
Kvinnor 15-74 1 197 1 226 29 2,4
15-64 1 174 1 203 29 2,5
15-24 120 130 10 8,6
25-34 244 249 5 2,0
35-44 269 273 4 1,3
45-54 290 292 2 0,6
55-64 251 260 9 3,4
65-74 23 23 0 1,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2018/03 - 2019/03 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_006_sv.html