Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/03 - 2019/03

  År/Månad Förändring
2018/03 2019/03 2018/03 - 2019/03
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 60,1 61,5 1,4
15-64 70,0 71,8 1,8
15-24 37,3 40,9 3,6
25-34 75,3 77,7 2,4
35-44 83,2 84,5 1,3
45-54 84,7 85,6 0,9
55-64 66,3 67,2 0,9
65-74 10,0 10,4 0,4
Män 15-74 61,8 63,2 1,4
15-64 70,6 72,4 1,7
15-24 35,2 38,5 3,4
25-34 79,5 82,7 3,2
35-44 85,6 88,7 3,2
45-54 84,7 84,4 -0,3
55-64 64,7 63,8 -0,9
65-74 13,9 14,9 1,0
Kvinnor 15-74 58,4 59,7 1,4
15-64 69,3 71,2 1,9
15-24 39,5 43,4 3,9
25-34 70,9 72,4 1,5
35-44 80,7 80,0 -0,7
45-54 84,6 86,9 2,2
55-64 67,8 70,5 2,7
65-74 6,5 6,4 0,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2019, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/03 - 2019/03 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/03/tyti_2019_03_2019-04-24_tau_007_sv.html